USA SE92

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av 10 amerikanska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i Hembanken


Översikt

USA SE92 är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av 10 amerikanska aktier som vi har köp-eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 12 juni 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SE92 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, USA SE92

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 115 % (lägst 100 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

General Electric, Kimberly-Clark Corp, Pfizer Inc, Wal-Mart Stores Inc, Johnson & Johnson, Duke Energy Corp, American Electric Power Co Inc, Chevron Corp, Verizon Communications Inc, AT&T inc.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 5 september 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren1)

Källa: Bloomberg (data mellan 2012-06-12 och 2017-06-12)

1) Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är Standard and Poor’s 500 Index.

Fullständiga villkor

USA SE92 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg