Sverige SEA5

Har en löptid på ca 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Sverige SEA5 är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av tio svenska aktier som vi har köp- eller behåll rekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 25 september 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEA5 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 140 % (lägst 120 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgångAstraZeneca PLC, SKF B, Nordea Bank AB, SEB AB, Skanska AB, Swedbank AB, Boliden AB, Tele2 AB, Telia Co AB, ABB Ltd.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 28 november 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg

2) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2012-09-25 och 2017-09-25. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige SEA5 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor
Grundprospekt och prospekttillägg