Sverige SE98

Har en löptid på ca 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Sverige SE98 är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av tio svenska aktier som vi har köp- eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 9 augusti 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SE98 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 130 % (lägst 100 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgångABB Ltd-Reg, AstraZeneca Plc, Hennes & Mauri-B, Nordea Bank AB, SEB AB-A, Skanska AB-B, Swedbank AB-A, Swedish Match AB, Tele2 AB-B SHS, Telia Co AB

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 17 oktober 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg

2) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2012-08-09 och 2017-08-09. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige SE98 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg