Norden SEBC

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda nordiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Norden SEBC har en löptid på 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda nordiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEBC i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Norden SEBC

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 125 % (lägst 105 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
3 år
Underliggande tillgång

Sampo OYJ, Telia Co AB, Kone OYJ, Yara ASA,
Dnb ASA, Nordea Bank AB, SEB AB,
Novo Nordisk A/S, Tele2 AB, Elisa OYJ

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 mars 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-02-13 och 2018-02-13)

2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-02-13 och 2018-02-13. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för  framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelse index är FTSE Nordic 30 Index.

Fullständiga villkor

Norden SEBC emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad