Globala Bolag SE8C

Globala Bolag SE8C är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av 10 globala aktier som vi har köp-eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 2 mars 2017).

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Globala Bolag SE8C är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av 10 globala aktier som vi har köp-eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 2 mars 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SE8C i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 165 % (lägst 135 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgångBCE Inc, Natl Aust Bank, HSBC Holdings Pl, AT&T Inc, Southern Co, Duke Energy Corp, Nestle Sa-Reg, Nordea Bank AB, Tele2 AB-B SHS, SSE Plc

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 12 maj 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg

2) Grafen visar indexerad utveckling mellan 2012-03-03 och 2017-03-03. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens Löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI WORLD INDEXTM(Price Index).

Fullständiga villkor

Globala Bolag SE8C emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg