Europa SEA6

Har en löptid på ca 3 år och följer kursutvecklingen av tio europeiska aktier som vardera står för 1/10  och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Europa SEA6 har en Löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEA6 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Europa SEA6

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 190 % (lägst 170 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Centrica PLC, Zurich Insurance Group AG, GlaxoSmithKline PLC, HSBC Holdings PLC, Roche Holding AG, Swisscom AG, Swiss Re AG, Deutsche Telekom AG, Royal Dutch Shell PLC, Sampo Oy.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 28 november 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2012-09-25 och 2017-09-25)

2)Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är EURO STOXX 50 Price EUR Index.

Fullständiga villkor

Europa SEA6 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg