Europa SE8A

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Europa SE8A är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av tio svenska aktier som vi har köp- eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 2 mars 2017).

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SE8A i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat
Deltagandegrad1)
Indikativt 115 % (lägst 100 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgångGlaxoSmithKline, Engie, Swiss Re Ag, Nordea Bank AB, HSBC Holdings Pl, Total Sa, Roche Hldg-Genus, Telia Co AB, ABB Ltd-Reg, Tele2 AB-B SHS

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 12 maj 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg

2) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2012-03-03 och 2017-03-03. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindexär EURO STOXX 50 Price EUR (Price Return).

Fullständiga villkor

Europa SE8A emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg