Gå till huvudinnehåll

Nuvarande rekommendationer

Här presenteras några av Danske Banks aktuella investeringsrekommendationer. Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel av ett visst tillgångsslag i våra portföljer än vad vi förväntar oss ha på lång sikt, och undervikt innebär det motsatta. Du har alltid möjlighet att få råd av våra investeringsspecialister när det gäller dina fonder.

Möjligheter till avkastning – särskilt i Asien

ÖVERVIKT PÅ TILLVÄXTMARKNADER
Kinas ekonomi har gjort en stark comeback efter krisen, och det har gynnat tillväxtmarknadsaktier i år. Särskilt kinesiska aktier har utvecklats väl. Trots uppgången anser vi fortfarande att värderingen är attraktiv, och den förväntade långsiktiga vinsttillväxten är dessutom högre än på utvecklade marknader. Konjunkturkänsligheten är betydande vilket kan gynna regionen om världsekonomin stärks och investerarna börjar fokusera på mer cykliska aktier under 2021. Vi fokuserar särskilt på Asien där vi för närvarande ser den mest attraktiva avkastningspotentialen.

Bästa valet bland riskfyllda obligationer

ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER
Tillväxtmarknadsobligationer har utvecklats väl sedan i våras i takt med att återhämtningen i ekonomin fortsatt och riskaptiten hos investerarna ökat. Vi ser tillväxtmarknadsobligationer som det mest attraktiva valet bland mer riskfyllda obligationer, och här finns möjlighet att få högre avkastning än från traditionella statsobligationer. Tillväxtmarknaderna gynnas också av en svagare dollar eftersom det blir billigare för länder och företag att betala sina dollarskulder. Om osäkerheten ökar och dollarn stärks kommer det dock att vara negativt för tillväxtmarknaderna.

Förväntningar om låg eller negativ avkastning

UNDERVIKT I LOKALA STATSOBLIGATIONER
Avkastningen på statsobligationer är låg eller negativ. Om konjunkturen fortsätter att stärkas under 2021 och riskaptiten ökar, så kan det leda till stigande räntor och fallande obligationspriser. Det kan bli ytterligare en motvind för avkastningen. Det närmaste året väntar vi oss att avkastningen på statsobligationer förblir låg eller negativ, och vi ser en högre potential i företagsobligationer av typen investment grade med hög kreditkvalitet, eftersom vi bedömer att den möjliga överavkastningen är värd den högre kreditrisken. Värt att notera är att statsobligationer är mer stabila och likvida under perioder då oron på de finansiella marknaderna är stor.

Begränsad potential på längre sikt

UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER
Japanska aktier utvecklades svagt redan före coronakrisen, och även om vi förväntar oss att bolagens vinster kommer att stiga i takt med att världsekonomin förbättras, så ser vi en begränsad potential på längre sikt. Värderingen av japanska aktier kan på ytan se attraktiv ut, men så har det varit under en längre tid. Om vi under det kommande året får ett ökat fokus på cykliska aktier och värdeaktier, det vill säga aktier som värderas lågt i förhållande till nyckeltal som P/E och K/I, föredrar vi istället tillväxtmarknadsaktier eller amerikanska småbolagsaktier.

Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.