Gå till huvudinnehåll

Vi förväntar oss en rimlig avkastning under 2021

INVESTMENT INSIGHT: Vi förväntar oss att den ekonomiska återhämtningen fortsätter under 2021 med stöd av coronavaccin. Även om detta redan till viss del är inprisat i aktiekurserna ser vi fortsatta möjligheter till positiv avkastning för oss som investerare.

Ett nytt år nalkas och medan 2020 har präglats av coronaviruset, så kommer 2021 förhoppningsvis att präglas av ett vaccin mot coronaviruset.

Att vi inom loppet av några veckor fått positiva besked kring tre vaccin mot coronaviruset är en av anledningarna till att vi förväntar oss en positiv avkastning från globala aktier under det kommande året. Vaccin är en förutsättning för att vi gradvis ska kunna häva restriktionerna och nedstängningarna runt om i världen, gå tillbaka till mer normala vanor och nå den ekonomiska aktivitet vi hade före krisen. För även om vi har sett betydande framsteg sedan i våras, så hämmas arbetsmarknaden, konsumtionen och företagens investeringsvilja fortfarande av coronaviruset.

Vi räknar med att vaccinen kommer att bidra till en ekonomisk återhämtning under 2021, och att bolagsvinsterna ökar kraftigt med stöd från såväl starkare tillväxt som de kostnadsnedskärningar som gjorts under krisen. Faktum är att marknaden kommer att bli besviken om resultaten inte förbättras och marginalerna lyfter, för i så fall är värderingarna sett till P/E-talen (vad marknaden betalar för varje vinstkrona) för tillfället alltför höga.

Nuvarande rekommendationer

ÖVERVIKT PÅ TILLVÄXTMARKNADER:
Möjligheter till avkastning – särskilt i Asien

ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER:
Bästa valet bland riskfyllda obligationer

UNDERVIKT I LOKALA STATSOBLIGATIONER:
Förväntningar om låg eller negativ avkastning

UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER:
Begränsad potential på längre sikt

Läs mer här

Aktiemarknaden ligger steget före

Som investerare är det viktigt att vara medveten om att vi redan har sett kraftiga uppgångar på världens börser den senaste tiden. Aktiemarknaden blickar framåt och är ¬alltid ett steg före, och marknaden har till viss del redan prisat in de positiva effekterna av ett vaccin. I takt med att flera vaccin utvecklas, produceras och distribueras förväntar vi oss att både sentimentet på marknaden och de ekonomiska utsikterna stärks. Vi räknar därför med en rimlig positiv avkastning på globala aktier under det kommande året.

Att vi får ut flera fungerande vaccin på marknaden betyder inte att coronakrisen är över. I närtid fortsätter smittspridningen vilket väntas kräva hårdare restriktioner i månader framåt, och risken finns att det får återhämtningen att dra ut på tiden. Det kan resultera i nya perioder med större svängningar på börsen, dock inte i närheten av de ras vi såg i våras.

Även sett i ett längre perspektiv finns det en betydande osäkerhet kring den ekonomiska aktiviteten under 2021, och därför har vi bara en liten övervikt i aktier i våra portföljer. Det innebär att vi har en något högre andel aktier och en något lägre andel obligationer i våra portföljer än vi förväntar oss att ha på lång sikt.


Låga räntor är gynnsamt för aktier

Under coronakrisen har centralbankerna stöttat ekonomin och de finansiella marknaderna genom att bedriva en extremt expansiv penningpolitik med mycket låga räntor och omfattande obligationsköp. Syftet har varit att undvika att räntorna stiger, och att säkerställa en god likviditet på marknaden.

Den expansiva penningpolitiken har förstärkt trenden med mycket låga eller negativa räntor på många obligationer. Detta innebär att det finns färre alternativ till aktier än någonsin om man som investerare vill få sitt kapital att växa. Vi räknar med att det kommer att skapa en fortsatt efterfrågan på aktier och ge stöd åt börserna. Vi förväntar oss också att kombinationen av låga eller negativa räntor och högre tillväxt under nästa år även kommer att ge stöd åt andra riskfyllda tillgångsslag. Det gäller exempelvis mer riskfyllda delar obligationsmarknaden, som företagsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer.

Valet i USA är inte helt avgjort

Den 5 januari 2021 ska väljarna i Georgia utse sina två senatorer i Washington. Republikanerna förväntas vinna båda platserna, men om Demokraterna istället skulle få båda platserna så skulle det innebära att de får majoritet i både Senaten och Representanthuset. Det skulle göra det möjligt för Joe Biden och Demokraterna att rösta igenom omfattande finanspolitiska stödpaket för att lyfta USA ur krisen, vilket skulle vara positivt för både ekonomin och börsen. På nedsidan ser vi i så fall också en ökad risk för högre bolagsskatter och fler regleringar.

Förmodligen skulle marknaden föredra en splittrad kongress där Demokrater och Republikaner kontrollerar var sin kammare, eftersom det innebär att Demokraterna inte kan genomföra så många och omfattande förändringar på det ekonomiska området.

Vinnare och förlorare på börsen

Årets vinnare på börsen har främst varit bolag med strukturell tillväxt, det vill säga bolag med en underliggande tillväxt som är oberoende av konjunkturen. Under en period med hög osäkerhet kring tillväxten i ekonomin har investerarna sökt sig till bolag som kan leverera tillväxt och stigande resultat även mot bakgrund av en kris. Detta gäller särskilt IT-sektorn, men även företag inom hälsa, kommunikation och e-handel har snarast fått en skjuts av coronakrisen. Det har gjort att de amerikanska börserna, där den här typen av bolag väger tungt, har stigit i år.

Om vi får en ekonomisk återhämtning under 2021 räknar vi med att det kommer att vara mer gynnsamt för cykliska aktier, det vill säga bolag som är mer beroende av en god konjunktur. Vi ser en särskilt attraktiv avkastningspotential inom finans- och industrisektorn. Det är sektorer som väger tungt i Europa, och det kan därför bidra till att lyfta den europeiska aktiemarknaden under nästa år. Ännu är vi dock inte riktigt där, och just nu ser vi den mest attraktiva avkastningspotentialen i USA samt tillväxtmarknaden Asien.

Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.