Här ser vi god avkastningspotential

Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel aktier i våra portföljer än vad vi förväntar oss att ha på lång sikt.

ÖVERVIKT I USA:

Goda tillväxtutsikter och attraktiv sektormix
Börsen i USA har gatt bra under coronakrisen, vilket lett till att amerikanska aktier är relativt högt värderade för tillfället. Jämfört med Europa finns det dock en mycket större andel tillväxtbolag inom bland annat teknik- och kommunikationssektorn pa den amerikanska börsen, och det bidrar till att dra upp värderingen.

Sektormixen gör USA extra intressant eftersom vi ser attraktiva tillväxtmöjligheter inom tekniksektorn pa lang sikt. Vi förväntar oss ocksa att vinsttillväxten förblir högre i amerikanska bolag än pa andra marknader. USAs ekonomi gynnas ocksa av Feds extremt stöttande penningpolitik. Skulle osäkerheten öka igen sa brukar amerikanska aktier sta emot turbulensen bättre.

ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADER:

Kina lyfter de asiatiska börserna
Tillväxtmarknadsaktier gynnas av aterhämtningen i Kina, globalt expansiv penningpolitik, ökad riskaptit och en svagare amerikansk dollar, som gör det billigare för länder och företag att betala av sina dollarskulder. Vi räknar med att detta pa kort sikt kommer att vara en positiv drivkraft för tillväxtmarknadsaktier, som dessutom är relativt lagt värderade för tillfället.

Tillväxtländer är generellt känsliga för den ekonomiska utvecklingen i Kina. Om det gar bra för Kina sa far det en positiv inverkan pa ett stort antal andra länder som Kina handlar med, inte minst i Asien. Ser vi pa vad som hänt under 2020, sa har vi sett en relativt stark ekonomisk utveckling i Kina. Om aterhämtningen i resten av världsekonomin fortsätter, sa gynnar det även tillväxtmarknadsaktier. Vi behaller därför en övervikt i tillväxtmarknader, med fokus pa asiatiska aktier.

VERVIKT I INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER:

Stödköp skapar ett golv i marknaden
Även pa marknaden för obligationer med hög kreditvärdighet, investment grade, har kreditspreadarna minskat i takt med att oron pa marknaden lagt sig. Var bedömning är att de kan komma att krympa ytterligare framöver. Centralbankernas omfattande obligationsköp, som ocksa omfattar investment grade, skapar i praktiken en botten för priserna. IG gynnas även av de laga eller till och med negativa räntorna pa statsobligationer. Vi behaller en övervikt.

ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER:

Vi ser fortsatt potential
Under varen har vi sett en markant minskning av spreadarna i tillväxtmarknadsobligationer (EMD) – det vill säga ränteskillnaden gentemot en statsobligation har krympt. Det har inneburit stigande obligationspriser och därmed god avkastning för investerare. De krympande spreadarna har drivits av en gradvis förbättrad ekonomisk utveckling, stärkt sentiment pa marknaden samt av dollarförsvagningen, som gjort det lättare för tillväxtländerna att betala sina dollarlan.

Vi räknar med att den ekonomiska aterhämtningen fortsätter och att penningpolitiken förblir mjuk, vilket kommer att gynna tillväxtmarknadsobligationer. Därför väljer vi att behalla en övervikt i EMD inom den mer riskfyllda delen av obligationsmarknaden. Tva risker för EMD är de stigande finanspolitiska kostnaderna som följt med coronakrisen, samt en eventuell dollarförstärkning efter den kraftiga försvagningen tidigare i ar.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.