Vi är försiktiga optimister

INVESTMENT INSIGHT: Trots coronaviruset och andra osäkerhetsfaktorer förväntar vi oss en fortsatt återhämtning i den globala ekonomin, och vi ser en mer attraktiv avkastningspotential i aktier än i obligationer. Högst potential ser vi i amerikanska aktier. Vi ser dock även intressanta möjligheter på obligationsmarknaden.


Under vårens kursras föll globala aktier mer en 30 procent under loppet av en enda månad. Ett så stort ras under så kort tid har aldrig tidigare inträffat. På sex månader har börsen sedan hämtat in hela tappet, och samma bild kan vi se oavsett vilka riskfyllda tillgångsslag vi tittar på, t ex företagsobligationer eller tillväxtmarknadsobligationer.

Coronaviruset har gjort 2020 till ett ovanligt år på många sätt. Konsekvenserna för såväl enskilda individer som för ekonomin är enorma. Ur ett investeringsperspektiv ser det dock ut som om många investerare faktiskt klarat sig helskinnade genom krisen, vilket det sannolikt inte var många som trodde i slutet av mars.

På Danske Bank har vi under hela krisen haft en liten övervikt i aktier, eftersom vi väntade oss att vårens kursras var temporärt. Vi är inte överraskade av att börsen relativt snabbt vände upp – däremot är vi överraskade av att det gick så otroligt fort från botten tillbaka till toppen.

Orsaker till uppgången

De stora uppgångarna efter botten i mars berodde till en början på enorma finans- och penningpolitiska stöd och stimulanser från regeringar och centralbanker. Därefter har den ekonomiska statistiken löpande överraskat positivt under sommaren.

Återhämtningen i ekonomin är med andra ord på rätt väg efter vårens stora nedstängning som fick världsekonomin att frysa till is. Samtidigt har vi sett att coronaviruset ser ut att kunna hållas under kontroll med lokala åtgärder och restriktioner, vilket minskar risken för en ny nedstängning av hela samhällen.

Även om den globala ekonomin fortfarande är påverkad av coronaviruset har den snabba återhämtningen i makrostatistiken bekräftat att det finns ett ljus i slutet av tunneln. Det ger stöd åt börsuppgången, och vi förväntar oss att aktiemarknaden har mer att ge det närmaste året.


Förväntad avkastning det kommande året

Vårt huvudscenario är att vi kommer att se en ökad ekonomisk tillväxt det kommande året och att vi gradvis närmar oss nivån före coronakrisen. Vi tror också att när vi väl får ett effektivt coronavaccin, så kommer tillväxten få ytterligare skjuts i takt med att risken och rädslan för att bli smittad avtar. Här verkar utvecklingen vara snabb och lovande. Samtidigt kan förbättrad tillväxt vara självförstärkande. Ökad ekonomisk aktivitet, stärkt framtidstro bland företag och konsumenter och en förbättrad arbetsmarknad kan leda till att fler konsumenter spenderar mer pengar och att företagen ökar sina investeringar.

En fortsatt expansiv penningpolitik och ytterligare finanspolitiska lättnader är andra faktorer som kan driva på tillväxten i ekonomin, och sammantaget ser vi därför potential för fortsatt uppgång på aktiemarknaden.

Vi förväntar oss en avkastning på globala aktier på 6–11 procent under de kommande 12 månaderna, och därför behåller vi en liten övervikt i aktier. Konkret innebär det att vi har en fortsatt något högre andel aktier i våra strategier än vi förväntar oss att ha på lång sikt, och en motsvarande undervikt i obligationer.

Här ser vi intressant avkastningspotential just nu

  • AMERIKANSKA AKTIER: Goda tillväxtutsikter och attraktiv sektormix
  • TILLVÄXTMARKNADSAKTIER: Kina lyfter de asiatiska börserna
  • INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER: Stödköp skapar ett golv i marknaden
  • TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER: Vi ser fortsatt potential

Läs mer här

Aktier är det bästa alternativet

Centralbankernas expansiva penningpolitik har bidragit till att den förväntade avkastningen på obligationer är mycket låg eller negativ, och vi bedömer dessutom att den kommer att bli ännu lägre framöver. Det beror på att vi förväntar oss svagt stigande räntor och därmed sjunkande obligationspriser, i takt med att ekonomin återhämtar sig.

Vi ser därför fortsatt aktier som det bästa alternativet för investerare som vill få en rimlig avkastning på sitt kapital. En fortsatt hög efterfrågan på aktier och risktillgångar som kan få pengarna att växa kommer att bidra till att stötta världens börser. Innan vi eventuellt ökar risken ytterligare i våra portföljer vill vi dock få ytterligare bekräftelse på att den ekonomiska återhämtningen fortsätter, och att osäkerheten minskar.

Höga värderingar inget som avskräcker

Samtidigt som globala aktiemarknader i hög utsträckning hämtat in vårens nedgång, så har bolagsvinsterna inte följt med upp. Det innebär att börsen överlag är högt värderad sett till P/E-talet (det pris vi betalar för varje vinstkrona). Vi bedömer att den höga värderingen är motiverad mot bakgrund av stigande vinster framöver.

  • Dels därför att vi förväntar oss att återhämtningen i ekonomin fortsätter.
  • Dels därför att företagen har varit väldigt snabba att sänka kostnaderna under coronakrisen, och detta kommer att lyfta marginalerna när intäkterna stiger framöver.

De största riskerna

Trots den positiva utvecklingen finns det betydande risker som kan utlösa nya perioder med kursfall under hösten. Det handlar inte minst om coronaviruset, där nya smittvågor kan dämpa återhämtningen och orsaka nya skador på ekonomin. Vi väntar oss dock inte att hela samhällen på nytt kommer att behöva stängas ned.

Samtidigt förblir marknaden mycket känslig för hur den ekonomiska statistiken utvecklas. Om den positiva trenden visar tecken på att tappa fart kan sentimentet på marknaden snabbt vända från positivt till negativt.

Det finns även betydande politiska risker som kan utlösa oro på marknaden. En hård Brexit är inte utesluten eftersom EU och Storbritannien fortfarande inte enats om de framtida samarbetsvillkoren när britterna lämnar EU vid årsskiftet. Samtidigt är relationen mellan USA och Kina fortfarande långt ifrån bra och handelskonflikten mellan länderna kan blossa upp igen, t ex om Donald Trump vill visa handlingskraft inför presidentvalet i november.

Vi förväntar oss dock att eventuella bakslag i ekonomin och på de finansiella marknaderna kommer att vara tillfälliga, och som långsiktiga investerare är vi försiktigt optimistiska inför framtiden.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.