Gå till huvudinnehåll

Större potential i aktier än i obligationer

INVESTMENT INSIGHT: Danske Banks strategiteam beskriver deras förväntningar på de finansiella marknaderna den närmaste tiden och berättar var de ser intressanta investeringsmöjligheter.

För ett år sedan föll världens börser med över 30 procent när coronaviruset spreds över världen, men idag har börserna återhämtat sig och till och med slagit nya kursrekord.

Trots vinterns omfattande nedstängningar runt om i världen stiger börserna. Investerarna har fokuserat på att det kommer bättre tider framöver allt eftersom coronavacciner rullas ut under våren och sommaren.

Men i och med de kraftiga uppgångarna sedan botten i mars 2020, tror vi att marknaden redan har tagit höjd för en stor del av den förväntade ekonomiska återhämtningen under 2021. Mycket är redan inprisat i aktiekurserna och de största uppgångarna ligger förmodligen bakom oss. Vi tror dock fortfarande att aktier kan ge en rimlig avkastning under det kommande året.

Nuvarande rekommendationer

Det finns fortfarande avkastningspotential
ÖVERVIKT PÅ TILLVÄXTMARKNADER

Attraktiva obligationer när ekonomin växer
ÖVERVIKT I HIGH YIELD-OBLIGATIONER

Kan gynnas av en starkare världsekonomi
ÖVERVIKT I TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER

En dålig kombination av egenskaper
UNDERVIKT I STATSOBLIGATIONER

En försvagning av yenen kan urholka avkastningen
UNDERVIKT I JAPAN

Läs mer här

Förutsättningar för en stark comeback

Ekonomisk tillväxt är en viktig drivkraft för stigande aktiekurser och under perioder med hög ekonomisk tillväxt går aktiemarknaden oftast bra. Sammantaget fortsätter pilen att peka uppåt för aktier under 2021.

Det råder nämligen ingen tvekan om att vi kommer se en kraftigt ökad ekonomisk tillväxt när länderna börjar öppna upp igen och vi börjar konsumera som tidigare. Samtidigt tror vi att de långvariga restriktionerna och nedstängningarna har lett till en ”uppskjuten” konsumtion, som väntar på att aktiveras, och att många företag snart kommer öka sina investeringar. Tillsammans med fortsatt låga räntor och nya ekonomiska stödpaket i bland annat USA, banar det väg för en stark comeback för världsekonomin i år och kraftigt ökade vinster för bolagen.

Det kommer dock utan tvekan komma perioder med oro och volatilitet på marknaden längs vägen, till exempel om det uppstår osäkerhet om takten och styrkan i den ekonomiska återhämtningen eller om det uppstår en rädsla för att stigande räntor ska sätta käppar i hjulet för den ekonomiska återhämtningen. Vi anser dock inte att det kommer dra undan mattan för världens börser.


Liten övervikt i aktier

Stigande räntor har nyligen lett till viss osäkerhet på marknaden, men vi ser egentligen inte räntehöjningar som ett stort problem för aktier, så länge de stiger av rätt skäl – nämligen på grund av ökad ekonomisk tillväxt.

Sammantaget rekommenderar vi att ha en liten övervikt i aktier i portföljen nu – dvs. en något högre andel aktier än vad vi förväntar oss att ha på lång sikt. Omvänt rekommenderar vi en liten undervikt i obligationer.

På obligationsmarknaden kan en ekonomisk återhämtning pressa upp inflationen och de långa räntorna ytterligare under det kommande året – en trend som vi redan har sett början på. Detta kommer att leda till lägre obligationspriser och urholka avkastningen från obligationer ytterligare.

Begränsad potential för obligationer

Även om centralbankernas expansiva penningpolitik med låga räntor och stora obligationsinköp sätter ett tak för hur mycket räntorna kan stiga under den närmaste tiden, är avkastningspotentialen från obligationer extremt begränsad i vår åsikt. Men trots att vi ser en högre potential i aktier än i obligationer, bör portföljen innehålla obligationer eftersom de ger en riskspridning och säkerställer en mer stabil avkastning över tiden.

Vi ser för närvarande den mest attraktiva avkastningspotentialen i de mest riskfyllda obligationstyperna, som gynnas mest av en ekonomisk återhämtning under 2021. Vi tänker då främst på tillväxtmarknadsobligationer och High Yield-obligationer (företagsobligationer med låg kreditvärdighet). Dessa typer av obligationer drabbas dock hårt om det uppstår oro på marknaden och därför är viktigt att också ha andra säkrare och mer likvida obligationer i portföljen som statsobligationer, även om de ger en lägre ränta.

Kom alltid ihåg risken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.