Här ser vi intressant avkastningspotential

Danske Bank har bland annat en övervikt i amerikanska aktier samt aktier och obligationer på tillväxtmarknader. Vi förväntar oss att de den närmaste tiden kommer att utvecklas bättre än marknaden generellt. Övervikt innebär att vi för närvarande har en högre andel av ett tillgångsslag i våra portföljer, än vad vi förväntar oss att ha på lång sikt.

TILLVÄXTMARKNADSAKTIER: Starka fundamenta innebär potential

Vår bedömning är att tillväxtmarknadsaktier är attraktivt värderade jämfört med andra regioner, och vinsttillväxten i företagen är inne i en positiv trend. Detta tillsammans en expansiv penningpolitik globalt och en förnyad stabilisering av ekonomin senare under året, gör att vi ser goda förutsättningar för en positiv avkastning i tillväxtmarknadsaktier, och då särskilt i Asien.

Om coronavirusets spridning blir mer omfattande och långvarig än befarat, kan det dock få stora negativa konsekvenser för både tillväxten och bolagen på tillväxtmarknaderna. Vårt huvudscenario är att de negativa effekterna är tillfälliga, och att den ekonomiska aktiviteten återigen kommer att öka under andra halvan av året. Dessutom väntar vi oss att både Kina och andra länder kommer att lansera nya stimulanser för att mildra virusets negativa inverkan på tillväxten.

AMERIKANSKA AKTIER: Rätt val i osäkra tider

Coronaviruset har resulterat i stora nedgångar på världens börser den senaste tiden, men dessförinnan hade den amerikanska aktiemarknaden utvecklats starkt en längre tid. Att USA gått bättre än andra marknader beror bland annat på att IT-sektorn gått bra, en stabil inhemsk konsumtion och att Fed bedriver en ackommoderande penningpolitik.

Vi ser en fortsatt attraktiv avkastningspotential i IT-sektorn som väger tungt på den amerikanska börsen. Dessutom gör den globala osäkerheten kring coronaviruset att amerikanska aktier blir mer attraktiva, eftersom de har en tendens att ha lägre volatilitet än andra marknader i oroliga tider. En risk är förstås att den globala ekonomin utvecklas bättre än förväntat, vilket skulle kunna leda till att amerikanska aktier släpar efter andra regioner (exempelvis tillväxtmarknader) som är känsligare för den makroekonomiska utvecklingen. Vi bedömer dock att USA, med sina många teknikbolag och andra cykliska sektorer, kommer att gynnas även vid ett sådant scenario.

TILLVÄXTMARKNADSOBLIGATIONER: Gynnas av jakten på avkastning

Lågräntemiljön i världen väntas bestå, och därmed går jakten på avkastning vidare. Det gynnar tillväxtmarknadsobligationer som har en högre räntenivå än amerikanska och europeiska statsobligationer, som idag ger låga eller till och med negativa räntor. Tillväxtmarknadsobligationer gynnas också av en expansiv penningpolitik på både utvecklade marknader och i tillväxtregionerna. Vi ser också att det finns ett antal tillväxtmarknader som har möjlighet till en högre ekonomisk tillväxt i år än under 2019, när de negativa effekterna av coronaviruset avtar.

För närvarande är dock viruset en osäkerhetsfaktor som både kan påverka tillväxten negativt och skapa volatilitet på de finansiella marknaderna. I ett sådant läge kan tillväxtmarknadsobligationer komma att ge en lägre avkastning än obligationer på utvecklade marknader. En positiv egenskap är att tillväxtmarknadsobligationer ger en god riskspridning mellan olika länder och regioner, vilket gör avkastningen mindre känslig för utvecklingen i enskilda ekonomier.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.