Gå till huvudinnehåll

Chefsstrateg: Surfa försiktigt på öppningsvågen

INVESTMENT INSIGHT: Vi förväntar oss en mer dämpad avkastning på aktiemarknaden framöver, men ser fortsatt högre potential i aktier än i obligationer. Det är dock viktigt att ha båda tillgångsslagen i portföljen, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, som här beskriver förväntningarna på de finansiella marknaderna de kommande månaderna.

De globala aktiemarknaderna har gett en god avkastning hittills i år. Utrullningen av coronavaccin och att samhället åter öppnar upp har bidragit till en spirande optimism och fått den ekonomiska tillväxten och bolagsvinsterna att stiga. Globala aktier har hittills i år gett en avkastning på cirka 11 procent (mätt i lokal valuta).

Obligationer har däremot haft en mer utmanande start på året. Högre tillväxt och stigande inflation har fått räntorna att stiga, vilket är detsamma som att obligationspriserna sjunker. Därför har många räntebärande tillgångsslag gett en negativ avkastning hittills i år.

För de flesta investerare med en bra balans mellan aktier och obligationer i portföljen har dock 2021 hittills varit ett bra år mätt i avkastning.

Nuvarande rekommendationer

Vi väntar oss mer av årets vinnare
ÖVERVIKT I EUROPEISKA AKTIER

Intressanta alternativ i lågräntemiljön
ÖVERVIKT I FÖRETAGSOBLIGATIONER

Låg avkastning kan urholkas ytterligare
UNDERVIKT I STATSOBLIGATIONER

Släpar efter – och det ser inte ljusare ut framöver
UNDERVIKT I JAPANSKA AKTIER

Läs mer här

Fortsatt högst potential i aktier

Aktiemarknaden utvecklas normalt väl under perioder med stigande ekonomisk tillväxt, och just nu befinner vi oss i en sådan period. Samhället öppnar gradvis upp runtom i världen, och det har utlöst en kraftigt ökad efterfrågan med stigande privatkonsumtion och ökad investeringsvilja hos företagen. Det förväntas också leda till stigande intäkter och högre vinster i bolagen under året.

Inom Danske Bank har vi under en längre tid haft en liten övervikt i aktier – det vill säga en något högre andel aktier i våra strategier än vi förväntar oss att ha på lång sikt. Den övervikten behåller vi, vilket betyder att vi också har en motsvarande undervikt i obligationer.

”Att vi behåller en övervikt speglar att vi fortsatt ser högre potential i aktier än i obligationer”, säger Maria Landeborn.

Hon räknar dock med att de största kursuppgångarna efter krisen redan ligger bakom oss.

”Börsen har stigit kraftigt det senaste året, och värderingarna är förhållandevis höga. Samtidigt börjar vi se toppen på den ekonomiska återhämtningen efter krisen, vilket historiskt inneburit att även börsutvecklingen blivit mer dämpad. På 12 månaders sikt förväntar vi oss en avkastning på -1 till 4 procent på globala aktier, men vår uppfattning är att det är tillräckligt för att motivera en fortsatt övervikt i aktier”, säger strategen.

Överdriven oro för inflation

Även om tillväxttakten sannolikt kommer att toppa under de kommande månaderna, så fortsätter vi att förvänta oss en solid konjunkturutveckling. Vi förväntar oss också att räntorna stiger något under det kommande året, vilket innebär fortsatt press på obligationspriserna. 

”Det förändrar dock inte det faktum att man som investerare bör ha både aktier och obligationer i sin portfölj. Obligationer kan bland annat bidra till ökad stabilitet i avkastningen under perioder med marknadsoro eller börsras”, säger Maria Landeborn.

Under 2021 har den ökade oron för inflation och högre räntor skapat volatilitet på marknaden, och det kan mycket väl upprepas den närmaste tiden. Kraftigt stigande efterfrågan i kombination med bristen på råvaror och komponenter, har fått prisökningarna att ta fart. Det i sin tur har gjort investerarna nervösa för att centralbankerna snart kommer att börja strama åt penningpolitiken för att dämpa inflationen, till exempel genom räntehöjningar.

”Vi bedömer dock att de stigande priserna till stor del beror på tillfälliga obalanser. Konsumenterna har bland annat har lagt mycket pengar på fysiska varor, eftersom restriktionerna har begränsat möjligheten till resor och upplevelser. Det här är ett övergående fenomen, och därför delar vi inte oron för att den högre inflationen ska visa sig bli ihållande”, säger Maria Landeborn.

Vi är försiktigt optimistiska

Det förändrar dock inte det faktum att oron för inflation kan fortsätta skapa nervositet på börsen. Strategen tror dessutom att marknaden kan reagera negativt när tillväxten i världen toppar och blir lägre. Det kan därför vara lämpligt att vidta viss försiktighet när världsekonomin nu öppnar upp.

”Vi är försiktigt optimistiska om framtiden, men skulle inte välja att öka risken ytterligare just nu. Relationen mellan förväntad avkastning och risk på aktiemarknaden ser mindre gynnsam ut idag än i början av året”, avslutar Maria Landeborn.

Kom alltid ihågrisken som investerare
Utgångspunkten för denna information är Danske Banks förväntningar på makroekonomin och de finansiella marknaderna. Om utvecklingen skiljer sig från våra förväntningar kan det påverka avkastningen negativt och leda till förluster. Danske Bank har endast tagit fram det här materialet i informationssyfte och materialet ska inte ses som investeringsrådgivning. Kontakta alltid en rådgivare om du överväger att göra en investering efter att ha läst det här materialet och ta reda på om investeringen passar din investeringsprofil, din risktolerans, placeringshorisont och din förmåga att hantera förluster.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.