Horisont Ränta

Logga in och köp

Horisont Ränta är en placeringslösning som investerar i svenska och globala räntefonder samt i enskilda värdepapper.

Fonden förvaltas aktivt och fördelningen mellan olika ränterelaterade värdepapper, länder och regioner varierar över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Läs mer på danskeinvest.se


Ränta

Försiktig

Balanserad

Offensiv

Aktie

     
       

Läs om våra övriga Horisont-fonder

Ränta | Försiktig | Balanserad | Offensiv | Aktie