Horisont Balanserad

Logga in och köp

Horisont Balanserad är en placeringslösning som investerar i svenska och globala aktie- och räntefonder.

Fonden utgår från en fördelning med 50 % aktie- och 50 % räntefonder. Investeringsprocessen omfattar både strategisk och taktisk tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna.

Läs mer på danskeinvest.se


Ränta

Försiktig

Balanserad

Offensiv

Aktie

     
       

Läs om våra övriga Horisont-fonder

Ränta | Försiktig | Balanserad | Offensiv | Aktie