Sverige Tillväxt SEE8

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt


Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 120 % (lägst 105 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Astra Zeneca PLC, Nordea AB, SEBA AB,
Skanska AB, Investor AB, Tele2 AB, Telia Co AB,
ABB LTD-reg, Boliden AB, SKAB AB

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 16 oktober 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-08-17 och 2018-07-17)
2) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-08-17 och 2018-07-17. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige Tillväxt SEE8 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad