Sverige Tillväxt SEDE

Har en löptid på ca 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10  och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt

Sammanfattning, Sverige Tillväxt SEDE


Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 120 % (lägst 105 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Nordea Bank AB, Securitas AB-B, SEB AB-A,
ABB Ltd, Tele2 AB-B, Assa Abloy AB-B, Boliden AB,
Skanska AB-B, AstraZeneca Plc, Alfa Laval AB

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 10 juli 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-05-21 och 2018-05-21

2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-05-21 och 2018-05-21. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige Tillväxt SEDE emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad