Sverige Tillväxt SED9

Sverige Tillväxt SED9 har en löptid på cirka 4 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången. 

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Sammanfattning, Sverige Tillväxt SED9

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på den ordinarie återbetalningsdagen är Nominellt Belopp kapitalskyddat
Deltagandegrad1)
Indikativt 130 % (lägst 110 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
Cirka 4år
Underliggande tillgång

Nordea Bank AB, Securitas AB-B, SEB AB-A, ABB Ltd, Tele2 AB-B, Assa Abloy AB-B, Boliden AB, Skanska AB-B, AstraZeneca Plc, Alfa Laval AB

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 12 juni 2018.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Sverige TIllväxt SED9 i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-04-05 och 2018-04-05)
20) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-04-05 och 2018-04-05. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige Tillväxt SED9 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad