Sverige SECB

Sverige SECB har en löptid på cirka 4 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Sverige SECB har en löptid på cirka 4 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången. 

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Sverige SECB i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Sammanfattning, Sverige SECB

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 135 % (lägst 115 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
4 år
Underliggande tillgång

Nordea Bank AB, Securitas AB-B, SEB AB-A,
ABB Ltd, Investor AB-B, Assa Abloy AB-B,
Boliden AB, Skanska AB-B, AstraZeneca Plc,
Alfa  Laval AB

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 2 maj 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-02-22 och 2018-02-22)
2) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-02-22 och 2018-02-22. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är OMX Index.

Fullständiga villkor

Sverige SECB emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad