DDBO SEF5 – Kapitalskydd Europa Bas

  • Observera att denna placering är Kapitalskyddad.
  • Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa.

Sammanfattning

EmittentDanske Bank A/S
Börskod/ISIN kodDDBO SEF5 / SE0011614551
LöptidCa 5 år
Teckningsperiod17 oktober – 9 november 2018
Emissionskurs100 %
Pris per post exkl courtage100 000 SEK, därefter 10 000 SEK per post
Nominellt belopp10 000 SEK
Likviddag27 november 2018
Ordinarie återbetalningsdag*27 november 2023
GenomsnittsavläsningJa, de sista 18 månaderna (19 observationer)
Underliggande tillgång (1/10)Centrica PLC, Zurich Insurance, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings Pl, Roche Holding AG, SEBA AB, Swiss Re AG, Enigie SA, Siemens AG, Sampo OYJ
KapitalskyddJa, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
DeltagandegradIndikativt 100 % (lägst 80 %)

* Återbetalningen är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s, A (15 oktober 2018) och från Moody’s Investors Service, A2 (15 oktober 2018). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 0,6 % per år exklusive courtage.
** Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast på emissionsdagen den 27 november 2018

Intressant placering – till begränsad risk

Genom en Kapitalskyddad Placering får du en trygg investering med möjlighet till hög avkastning. Du kan enkelt placera med exponering mot intressanta Underliggande Tillgångar som vi tror har god potential att utvecklas bra framöver. Placeringsprodukter med kapitalskydd är ett intressant alternativ i en portfölj då risken är begränsad. Med försäljningsstart den 17 oktober erbjuder vi nu en kapitaloch valutaskyddad placering, Kapitalskydd Europa Bas.

Kapitalskydd Europa BAS, SEF5 har en Löptid på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Denna Kapitalskyddade Placering är avsedd för dig som har en positiv syn på dessa Underliggande Tillgångar de kommande åren och som föredrar en bred aktiekorg eller ett aktieindex framför en enskild aktie.

Du kan när som helst under placeringens Löptid sälja hela eller delar av ditt innehav till aktuellt marknadsvärde. Löptid är alltså inte lika med bindningstid. Dessa Kapitalskyddade Placeringar erbjuds i poster om minst 100 000 kronor, därefter poster om 10 000 kronor. Du tecknar dig enkelt antingen via Hembanken eller genom att besöka något av våra kontor.

Kapitalskydd Europa Bas, SEF5 är framtagen tillsammans med Danske Banks analytiker och består av tio europeiska aktier som vi har köp-eller behållrekommendationer på, vid framtagning av aktiekorgen (per den 30 september 2018). Observera att köp-och/eller behållrekommendationer baseras på rådande marknadsförhållanden vid detta datum. Köpoch/eller behållrekommendationer kan närsomhelst förändras negativt (till säljrekommendationer). Köp-och/eller behållrekommendationer utgör ingen som helst garanti eller indikation om framtida utveckling för någon underliggande tillgång.

Europa Bas har en löptid på cirka fem år. Europa Bas SEF5 tecknas till Nominellt Belopp och Deltagandegraden är indikativt 100 procent (lägst 80 procent). Du har dessutom en trygghet i placeringen eftersom Emittenten har åtagit sig att återbetala som lägst Nominellt Belopp vid den Ordinarie Återbetalningsdagen om Underliggande Tillgång skulle ha utvecklats negativt under löptiden.

 

Se slutliga villkor