Norden Tillväxt SEF3

Har en löptid på ca 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda nordiska aktier som vardera står för 1/10  och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt

Sammanfattning, Norden Tillväxt SEF3


Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 125 % (lägst 110 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgångSampo-OYJ-A, Telia Co AB, Kone OYJ-B, Marine Harvest,
DNB ASA, Fortum OYJ, Nordea Bank AB, SEB AB-A, 
Novo Nordisk-B, Tele2 AB-B

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 november 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-09-21 och 2018-09-21

2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-09-21 och 2018-09-21. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är FTSE Nordic 30.

Fullständiga villkor

Norden Tillväxt SEF3 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad