Översikt

Sammanfattning, Global Tillväxt SEE4

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 140 % (lägst 125 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Allianz SE-Vink, AT&T Inc, BCE Inc, Duke Energy Corp,HSBC Holdings Pl, National Grid Pl, GlaxoSmithKline, Swiss Re AG, Telia Co AB, Zurich Insurance

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 11 september 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-06-13 och 2018-06-13)

2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-06-13 och 2018-06-13. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Global Tillväxt SEE4 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad