Global Tillväxt SEF2

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i HembankenÖversikt

Global SEF2 har en löptid på 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEF2 i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

 

Sammanfattning, Global Tillväxt SEF2

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 145 % (lägst 130 %)

Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
3 år
Underliggande tillgångAllianz SE-VINK, AT&T Inc, BCE Inc, Duke Energy Corp,
HSBC Holdings PI, National Grid PI, GlaxoSmithKline,
Swiss Re AG, ABB LTD-Reg, Zurich Insurance

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 november 2018.

Historik och villkor

 

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-09-21 och 2018-09-21)

2)Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-09-21 och 2018-09-21. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Global SEF2 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad