Global SECC

Global SECC har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Global SECC har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Global SECC i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Sammanfattning, Global SECC

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 130 % (lägst 110 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
3 år
Underliggande tillgång

BASF SE, HSBC Holdings Pl, Kimberly-Clark, Procter &
Gamble, Siemens Ag-Reg, Johnson&Johnson, Swiss Re Ag,
Roche Hldg-Genus, Total Sa, Unilever Nv-Cva

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 2 maj 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-02-22 och 2018-02-22)
2) Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-02-22 och 2018-02-22. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens Löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Global SECC emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad