Global SEBD

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i HembankenÖversikt

Global SEBD har en löptid på 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEBD i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Global SEBD

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 140 % (lägst 120 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
3 år
Underliggande tillgång

Pfizer Inc, Total SA, Edf, Telia Co AB, AT&T Inc,
Ppl Corp, Verizon Communication, American Electric,
Duke Energy Corp, GlaxoSmithKline

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 mars 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-01-12 och 2018-01-12)

2)Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-01-12 och 2018-01-12. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens Löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är Euro Stoxx 50 Price Index.

Fullständiga villkor

Global SEBD emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad