Global Hållbar Tillväxt SEE9

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av ett globalt index med hållbarhetsinriktning som utgör den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt


Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 155 % (lägst 140 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Solactive Sustainable Goals Europe MV Index

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 16 oktober 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-08-17 och 2018-08-17)
2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-08-17 och 2018-07-17. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Global Hållbar Tillväxt SEE9 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad