Global Hållbar Tillväxt SED8

Global Hållbar Tillväxt SED8 har en löptid på på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av ett index med global hållbarhetsinriktning som är den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Sammanfattning, Global Hållbar Tillväxt SED8

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på den ordinarie återbetalningsdagen är Nominellt Belopp kapitalskyddat
Deltagandegrad1)
Indikativt 145 % (lägst 125 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgång

Solactive Sustainable Development Goals World MV Index

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 12 juni 2018.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Global Hållbar Tillväxt SED8 i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-04-05 och 2018-04-05)
15) Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-04-05 och 2018-04-05. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Global Hållbar Tillväxt SED8 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad