Global Hållbar Bas SEDF

Har en löptid på ca 5 år och följer kursutvecklingen av ett index med global hållbarhetsinriktning som är den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt

Sammanfattning, Global Hållbar Bas SEDF


Pris per post exkl. courtage
10 000 kr
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 40 % (lägst 30 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgång

Solactive Sustainable Development Goals World MV Index

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 10 juli 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-05-21 och 2018-05-21

2)Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-05-21 och 2018-05-21.

Fullständiga villkor

Global Hållbar Bas SEDF emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad