Europa Tillväxt SEE7

Har en löptid på ca 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången

Läs mer i vår broschyr Läs mer i vårt faktablad Teckna i HembankenÖversikt


Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 165 % (lägst 150 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgång

Centrica PLC, Zurich Insurance, GlaxoSmithKline,
HSBC Holdings Pl, Roche Holding AG, SEBA AB,
Swiss Re AG, Enigie SA, Siemens AG, Sampo OYJ

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 16 oktober 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-08-17 och 2018-07-17)
2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-08-17 och 2018-07-17. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är Euro Stoxx 50 Price Index.

Fullständiga villkor

Europa Tillväxt SEE7 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad