Europa Tillväxt SED7

Har en löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i HembankenÖversikt

Sammanfattning, Europa Tillväxt SED7

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 145 % (lägst 125 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
Cirka 3år
Underliggande tillgång

Centrica Plc, Zurich Insurance, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings, Roche Holding, Intesa Sanpaolo, Swiss Re Ag, Engie, Royal Dutch Shell, Sampo Oyj

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 12 juni 2018.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Europa Tillväxt SED7 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-04-05 och 2018-04-05)

2)Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-04-05 och 2018-04-05. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens Löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är Euro Stoxx 50 Price Index.

Fullständiga villkor

Europa Tillväxt SED7 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad