Europa SEBE

Har en löptid på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i HembankenÖversikt

Europa SEBE har en löptid på 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEBE i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Europa SEBE

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 180 % (lägst 160 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
5 år
Underliggande tillgång

Centrica Plc, Zurich Insurance, GlaxoSmithKline,
HSBC Holdings, Roche Holding, Intesa Sanpaolo,
Swiss Re Ag, Engie, Royal Dutch Shell, Sampo Oyj

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 mars 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-01-12 och 2018-01-12)

2)Graferna visar indexerad utveckling mellan 2013-01-12 och 2018-01-12. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är MSCI World Index.

Fullständiga villkor

Europa SEBE emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad