Europa SEB6

Har en löptid på ca 3 år och följer kursutvecklingen av tio europeiska aktier som vardera står för 1/10  och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Europa SEB6 har en Löptid på cirka 3 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda europeiska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SEB6 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Europa SEB6

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 170 % (lägst 150 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 3 år
Underliggande tillgång

Centrica PLC, Zurich Insurance, GlaxoSmithKline, HSBC Holdings Pl, Roche Hldg-Genus, Swisscom Ag-Reg, Swiss Re Ag, Kone Oyj-B, Royal Dutch Sh-A, Sampo Oyj-A Shs.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 2 januari 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2012-10-31 och 2017-10-31)

2)Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är EURO STOXX 50 Price EUR Index.

Fullständiga villkor

Europa SEB6 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg