Europa SE91

Har en löptid på ca 5 år och följer kursutvecklingen av tio europeiska aktier som vardera står för 1/10  och tillsammans bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Teckna i HembankenÖversikt

Europa SE91 har en Löptid på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda svenska aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om SE91 i vår broschyr och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.


Sammanfattning, Europa SE91

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 125 % (lägst 100 %)
Courtage
2 %
Löptid
Cirka 5 år
Underliggande tillgång

GlaxoSmithKline, Engie, Swiss Re Ag, Nordea Bank AB, Hsbc Holdings Pl, Total Sa, Roche Hldg-Genus, Tele2 AB-B Shs, Telia Company AB, ABB Ltd-Reg.

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 5 september 2017.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2012-06-12 och 2017-06-12)

2)Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är EURO STOXX 50 Price EUR.

Fullständiga villkor

Europa SE91 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg