Europa Hållbar Tillväxt SEF4

Europa Hållbar tillväxt SEF4 har en löptid på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av ett europeiskt index med hållbarhetsinriktning som bildar den underliggande tillgången.

Läs mer i vår broschyr  Läs mer i vårt faktablad  Teckna i Hembanken


Översikt

Europa Hållbar Tillväxt SEF4 har en löptid på cirka 5 år och följer kursutvecklingen av tio utvalda globala aktier som vardera står för 1/10 och tillsammans bildar den Underliggande Tillgången.

Vi rekommenderar dig att läsa mer om Europa Hållbar Tillväxt SEF4 i vår broschyr, faktablad och i de fullständiga villkoren innan du tecknar dig för köp.

Sammanfattning, Global SECC

Pris per post exkl. courtage
11 000 kr (varav 1 000 kr är överkurs)
Nominellt belopp
10 000 kr
Kapitalskydd
Ja, på ordinarie återbetalningsdag är nominellt belopp kapitalskyddat.
Deltagandegrad1)
Indikativt 145 % (lägst 130 %)
Courtage
2 % på investerat belopp
Löptid
5 år
Underliggande tillgång

Solactive Sustainable Develpoment Goals Europe MV Index

1) Deltagandegraden är preliminär och fastställs senast 20 november 2018.

Historik och villkor

Indexerad utveckling de senaste fem åren2)

Källa: Bloomberg (data mellan 2013-09-21 och 2018-09-21)
2) Grafen visar indexerad utveckling mellan 2013-09-21 och 2018-09-21. Det bör observeras att historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall samt att placeringens Löptid avviker från de tidsperioder som använts i broschyren. Jämförelseindex är STOXX Europe 600 Price Index EUR.

Fullständiga villkor

Europa Hållbar Tillväxt SEF4 emitteras under Danske Bank A/S obligationsprogram för strukturerade obligationer.

Slutliga villkor och emissionsspecifik sammanfattning
Grundprospekt och prospekttillägg
Faktablad