Kontanthantering


Kontanter ska användas klokt

Behovet av kontanter minskar stadigt i och med att alternativen blir fler och bättre. Kort kan användas för de flesta betalningar och med Swish går det att göra överföringar i realtid mellan privatpersoner.

Det kommer att finnas behov av kontanter i samhället även framöver men ambitionen från de svenska bankerna är att minska kontanthanteringen både på kontor i samhället generellt. Det är även skonsamt mot miljön då antalet penningtransporter kan minskas. Det innebär också att vi frigör mer tid till framförallt rådgivning som efterfrågas i allt större utsträckning av våra kunder.

Penningtvätt

Ett område som det blivit allt mer fokus på är hantering av svarta pengar och penningtvätt. Inte bara här i Sverige utan i hela världen. De svenska bankerna arbetar intensivt med att hjälpa myndigheterna att få kontroll på detta. Det innebär för dig som kund att banker ibland ställer en del frågor om vad kontanterna kommer ifrån och vad de ska användas för.

Vad erbjuder Danske Bank som alternativ till betalning med kontanter

Danske Bank arbetar aktivt för att skapa moderna lösningar för privatpersoner och företag  för att sköta sina betalningar.

Samarbete med FOREX Bank

Sedan en tid är våra kontor kontantfria. Vi samarbetar med FOREX Bank gällande vår kontanthantering och du kan även göra uttag i bankomat på upp till 15 000 kronor per sjudagarsperiod. Samarbetet med FOREX Bank innebär att du som är kund i Danske Bank kan gå till dem och bland annat få hjälp med följande:

 • Insättning till konto i Danske Bank
 • Ingen avgift*
 • Uttag med kort från konto i Danske Bank
 • Ingen avgift** (uttagsgräns 100 000 kr)
 • Betalning till Bank- och Plusgiro
 • Enligt FOREX Bank prislista
 • Inlösen av Bank- och Plusgiroavi
 • Enligt FOREX Bank prislista

  *Uppräkningskostnad kan tillkomma enligt Forex prislista.
  **Uttag görs med kort och kortavgift tillkommer för MC Direkt, MC Direkt Ung om 2% minst 40 kr och Företagskort 2% minst 50 kr.

  Belopp över 50 000 kr ska beställas minst 48 timmar i förväg, ring 0771 22 22 21 eller besök en FOREX Bankbutik.

  Inlösen av utbetalningsavier, checkar och postväxlar

  Du har alltid möjligheten att skicka utbetalningsavier, check och postväxlar för insättning på konto i Danske Bank. Du kan skicka följande utbetalningsavi, check eller postväxel för insättning på konto:

  • Bank- och Plusgiroutbetalningsavi
  • Svensk bankcheck
  • Postväxel
  • Utländsk check i SEK (utländsk check i utländsk valuta måste du lämna till ditt bankkontor)

  Du kan skicka den tillsammans med uppgift om kontonummer till:

   Danke Bank ACP
   FE 950
   107 76 Stockholm

  Observera att FOREX Bank inte löser in postväxlar vilket innebär att du istället kan skicka dina postväxlar till Transaction Service för insättning på eget konto. Du kan läsa mer om hur du gör nedan.

  Tänk på att:

  • Ange kontonummer där värdet ska sättas in på baksidan av utbetalningsavin, checken eller postväxeln (insättning görs endast till den som står som mottagare på värdehandlingen).
  • Skriva under utbetalningsavin, checken eller postväxeln på baksidan (för företag gäller endast underskrift av behörig firmatecknare/fullmaktstagare).
  • Kontrollera att sista inlösendatum inte har passerats, ta annars kontakt med utställaren.
  • Spara en kopia av hela avin, checken eller postväxeln innan du skickar den till Danske Bank.
  • Ange en referenstext på baksidan om du vill att denna ska noteras på insättningen.
  • Om du skickar en check, korsa den genom att dra två parallella streck på diagonalen på checkens framsida.
  • Det är du som avsändare som står risken om värdehandlingen inte skulle nå banken.

  Pengar direkt på kontot

  Om utställaren sätter in pengar direkt på ditt konto istället för att skicka en värdehandling slipper du alla moment ovan och får tillgång till pengarna direkt. Gör så här:
   1. Generellt
   Kontakta utställaren och be att få betalningen insatt på ditt konto nästa gång.
   2. Skatteverket
   Får du överskjutande skatt/moms av Skatteverket via utbetalningskort? Logga in med bankID på Skatteverket och registrera ditt kontonummer eller skriv ut blanketten 4802 Skatteåterbetalning till bankkonto från Skatteverkets hemsida och skicka till oss.
   3. Check från utlandet
   Får du betalning via check från utlandet? Du kan få betalningen överförd till ditt konto genom att lämna ditt IBAN och vår Swiftadress DABASESX till betalaren. Ditt IBAN hittar du i Hembanken eller Business Online på kontobilden under ”Villkor”.

  Mer information

  Självklart kan du alltid vända dig till Kundservice eller ditt kontor för att få hjälp med dina frågor kring hantering av kontanter. Läs vanliga frågor och svar angående kontanthantering.