Ansök om amorteringsfrihet

Vi välkomnar Finansinspektionens besked att kunna erbjuda alla våra bolånekunder uppskov med amortering. Vi arbetar för närvarande med en process för detta. Förslaget, som är på remiss, väntas träda i kraft den 14 april och då kommer våra samtliga kunder att omfattas. För de som drabbats av ex arbetslöshet kan redan nu söka uppskov via det digitala formuläret.


Fyll i formuläret om du vill ansöka om amorteringsfrihet. 

I det fall du skulle få tillfälliga betalningsproblem kan du efter en individuell bedömning få amorteringsfrihet upp till 6 månader.
Amorteringsfrihet avser i första hand de kunder som har bolån och omfattar de kunder som drabbas av ett tillfälligt men betydande inkomstbortfall.
Efter beviljad amorteringsfrihet så kommer bolånet per automatik förlängas med motsvarande period, vilket betyder att du inte kommer behöva betala dubbla amorteringar när perioden för amorteringsfrihet är slut.
När du fyllt i formuläret kommer vi kommer att kontakta dig så fort vi kan för att diskutera ärendet med dig. 

Kontaktformulär för amorteringsfrihet på bolån

Jag försäkrar att lämnade uppgifter är riktiga och godkänner att Banken inhämtar kreditupplysning. Jag är medveten om att banken kan komma att kommunicera med e-post/sms när banken finner det lämpligt och att banken sänder e-post/sms okrypterat.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här.