Viktigt att du svarar på bankens frågor

Har du blivit kontaktad av Danske Bank med uppmaning om att svara på frågor?
För att inte riskera att tillgången till dina banktjänster och konton begränsas, så måste du svara på frågorna så snart som möjligt. 
Kom ihåg att du som vårdnadshavare också måste svara på frågorna åt dina barn. 

Här kan du läsa mer om varför banken ställer frågor

Har tillgången till dina banktjänster och konton blivit begränsade?

För att du ska få tillgång till dina banktjänster och konton igen behöver du uppdatera uppgifterna vi har om dig. I vissa fall kan du även behöva inkomma med en giltig ID-handling.

Uppdatera uppgifter som privatperson

Update your information in English

Om du saknar BankID, ring oss på 0752 48 49 20 för att svara på frågorna. Skicka även en kopia på din giltiga ID-handling med foto genom attgå till www.danskebank.se/dokument, välja ”Jag är redan privatkund – bifogar kopia på ID/Pass/Dokument” och ladda upp bilden på din ID-handling.

 

Lämna uppgifter

Har du blivit ombedd att inkomma med en ID-handling eller ett dokument?

Klicka på knappen nedan och välj därefter "Jag är redan privatkund - bifogar kopia som ID/Pass/Dokument"

Komplettering av information


ID-handling

Om du fått dina banktjänster och konton spärrade

Har du frågor? 

Ring oss på 
0752-48 49 20
Öppet vardagar 09.00 - 18.00