Så här mycket kan du spara – exempel

Här ser du hur mycket du kan spara varje år genom en ränta på 1,19 % och ett bolån på 2 miljoner kronor, beroende på vilken ränta du har idag.

Nuvarande ränta 1,601,802,00
Besparingar per år
med 1,19%*:
8 200 kr12 200 kr16 200 kr

*Den effektiva räntan är fn 1,20 % och är beräknad på ett lån om 2 MSEK med 50 års återbetalningstid. Det totala beloppet att återbetala blir 2 595 992 kr. Några avgifter utgår inte.
Villkor för räntan 1,19 % är följande; att du är medlem i ett fackförbund anslutet till Saco eller TCO, att du överför minst 800 000 kr till ISK eller annan sparform hos Danske Bank, att ditt lönekonto flyttas till banken och att belåningsgraden understiger 60 % av bostadens värde. Krediten förenas med säkerhet i bostaden. I förekommande fall kan valutakursförändringar komma att påverka de belopp som ska betalas. Erbjudandet gäller tills vidare men kan ändras utan föregående meddelande på grund av oförutsedda omständigheter eller ändrade förutsättningar.
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, org.nr 516401-9811, Box 7532, 103 92 Stockholm

 

 

"Jag har bundit min bolåneränta på 1,19 % i två år. Först såg jag att mitt medlemskap i Unionen kunde ge mig fin rabatt på bolånet. Sedan passade jag på att flytta mitt pensionssparande, för att få den allra bästa räntan. Det var inte mycket jobb för att ge familjen mer svängrum i vardagen. Dessutom känns det tryggt att binda räntan nu när världsekonomin verkar skakig."

Anders, Stockholm


 

Läs mer om erbjudandet och se vilken ränta du kan få