Teckningsperiod
3 – 27 april

Autocall Eurostoxx Banks

 • Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker och att Autocall Eurostoxx Banks är icke kapitalskyddad.
 • Eventuella rekommendationer i detta material är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa.

Sammanfattning:

Autocall Eurostoxx Banks (Icke kapitalskyddad)

 • Diversifierad risk i den underliggande tillgången Eurostoxx Banks, jämfört med en enskild aktie
 • Möjlighet till årlig kupong på indikativt 7,5% * även vid viss negativ utveckling i den underliggande tillgången
 • Riskbarriär på 70 % av startkursen (avläses endast på slutdagen)
 • Avses att börsnoteras på Nasdaq Stockholm
 • Placeringen bör vara buy & hold (löptid = placeringshorisonten)

*Fastställs senast den 2 maj 2018 och kommer lägst att vara 6,0 % av utstående nominellt belopp.

Sammanfattning av villkor

EmittentDanske Bank A/S
Börskod/ISIN kodDDBO SED2 / SE0010947226
Löptid1-3 år, se ordinarie återbetalningsdag
Teckningsperiod3 –27 april 2018
Startdag2 maj 2018
Likviddag16 maj 2018
Ordinarie återbetalningsdag*16 maj 2021
Underliggande tillgångEurostoxx Banks (Bloomberg: SX7E)
Kapitalskydd**Nej
ValutaSEK (svenska kronor)
Lägsta investerbara belopp100 000 SEK
Årlig Memory Kupong (indikativ)Årlig indikativ Memory Kupong om 7,5 % (lägst 6 %). Kupongen fastställs utifrån rådande marknadsförhållanden senast den 2 maj 2018 och utbetalas i efterskottom den underliggande tillgången stänger på eller över kupongbarriären på någon av de årliga observationsdagarna.
Inlösenbarriär (årliga avläsningar)100 % av produktens startvärde
Kupongbarriär (årliga avläsningar)90 % av produktens startvärde
Riskbarriär (avläses på slutdagen)70 % av startvärdet (avläses endast på slutdagen och om underliggande tillgången har utvecklats svagare än -30 %, får investeraren direkt exponering mot den underliggande tillgången)
FörtidsinlösenFörtidsinlösen sker om den underliggande tillgången stänger över inlösenbarriären på en observationsdag


* Återbetalningsdagen kan förändras om placeringen löses in i förtid (om underliggande tillgång stänger över Inlösenbarriären på en observationsdag, 2 maj 2019 samt 2 maj 2020). Återbetalningen är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. Investeraren i denna placering tar alltså en kreditrisk på Danske Bank A/S utöver risken mot den underliggande tillgången. Danske Bank A/S kreditbetyg är från Standard & Poor’s,A (22 mars 2018) och från Moody’sInvestors Service, A1 (22 mars 2018). Indikativt arrangörsarvode är maximalt 1% per år exklusive courtage.

** Autocall EurostoxxBanks är Icke kapitalskyddad

 

Riskberäkning

Risknivå normalutfall

EmittentriskS&P: A/ Moody’s: A1
EmittentDanske Bank A/S


Ovanstående riskmått är framtagna och beräknade enligt MifidII och regelverken inom PRIIPS. Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten fram till förfall. Om den anses illikvid kan det hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid. Du kan behöva betala betydande extra kostnader för förtidainlösen. Om den anses ha en väsentlig likviditetsrisk kan du kanske inte enkelt sälja din produkt eller så kan du tvingas sälja den till ett pris som inverkar betydligt på hur mycket du får tillbaka.

Underliggande bolag i indexet och historisk indexutveckling

Placeringen Autocall Eurostoxx Banks har Eurostoxx Banks som underliggande tillgång, ett marknadsviktat index som består av de största bolagen inom den finansiella sektorn i EMU-området. Vilka bolag som ingår i detta index framgår i tabellen, de tre största var vid emissionstillfället Banco Santander, BNP Paribas och ING Group. Index uppdateras varje kvartal och består just nu av 27 bolag.

Ingående bolag i index

ABN AMRO GROUP NV-CVA
AIB GROUP PLC
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO BPM SPA
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R BANCO DE SABADELL SA
BANCO SANTANDER SA
BANK OF IRELAND GROUP PLC BANKIA SA
BANKINTER SA
BNP PARIBAS
BPER BANCA
CAIXABANK S.A
COMMERZBANK AG

CREDIT AGRICOLE SA DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED ERSTE GROUP BANK AG FINECOBANK SPA
ING GROEP NV
INTESA SANPAOLO
KBC GROEP NV
MEDIOBANCA SPA
NATIXIS
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA SOCIETE GENERALE SA
UBI BANCA SPA
UNICREDIT SPA

Så fungerar Autocall Eurostoxx Banks

Autocall Eurostoxx Banks

Autocall Eurostoxx Banks kan generera avkastning i en positiv, stillastående och svagt negativ marknad. Avkastningen är i formen av kuponger som är fastställda i förväg. Kupongutbetalning sker givet att den underliggande tillgången stänger på eller över kupongbarriären på en observationsdag.

Observationsdagar

Observationsdagar är de förutbestämda dagar där den underliggande tillgångens utveckling jämförs med barriärnivåerna. Observationen av inlösen-och kupongbarriären sammanfaller medan observationen av riskbarriären endast sker på slutdagen.

Inlösenbarriär

Inlösenbarriär är en fastställd nivå relativt startvärdet som den underliggande tillgången måste stänga över på en observationsdag för att placeringen ska lösas i förtid.

Inlösen i förtid

Strukturen för en Autocall gör att placeringen kan lösas in och avslutas i förtid. En inlösen i förtid sker om den underliggande tillgången har en observation över inlösenbarriären på en observationsdag. Vid en eventuell inlösning så återbetalar placeringens emittent nominellt investerat belopp samt kupong.

Kupongbarriär

Kupongbarriär är en fastställd nivå relativt startvärdet som den underliggande tillgången måste stänga över på en observationsdag för att en kupong samt eventuella Memory Kuponger ska utbetalas.

Kupong

Autocall Eurostoxx Banks har en Memory Kupong. Memory Kupong innebär att givet att den underliggande tillgången stänger under kupongbarriären vid ett observationstillfälle så adderas den kupongen till nästa tillfälle, d.v.s. vid en kupongutbetalning så utbetalas även eventuellt missade kuponger från tidigare observationstillfällen. Den årliga kupongen på Autocall Eurostoxx Banks är indikativt 7,5 %*.

Riskbarriär

Riskbarriären är en fastställd nivå relativt startvärdet som endast avläses på slutdagen. En riskbarriär på 70 % innebär att den underliggande tillgången kan minska i värde med 30 % innan investeraren får direkt exponering mot den underliggande tillgången.

*Fastställs senast den 2 maj 2018 och kommer lägst att vara 6 % av nominellt belopp.

Räknexempel

Inlösenbarriär: 100 % av startkursen

Inlösenbarriär (årligen): om den underliggande tillgången stänger på eller över startvärdet på en observationsdag sker förtida inlösen och det nominellt beloppet återbetalas, plus en kupong och eventuella Memory Kuponger.

Kupongbarriär: 90 % av startkursen

Kupongbarriär (årligen): om den underliggande tillgången stänger på eller över 90 % av startvärdet på en observationsdag återbetalas en kupong och eventuella Memorykuponger. Produkten förfaller ej utan löper vidare till nästa observationsdag.

Riskbarriär: 70 % av startkursen

Riskbarriär (avläses endast på slutdagen): om den underliggande tillgången stänger under riskbarriären på slutdagen så får investeraren direkt exponering mot den underliggande tillgången.

Exempel 1

Det underliggande indexet har en observation år 1 som överstiger kupongbarriären och utbetalar således en kupong, men förfaller ej eftersom index understiger inlösenbarriären. Produkten löper vidare till år två, då ny avläsning sker.

* Effektiv årsavkastning beräknas inklusive courtage på 2%.


Exempel 2

Det underliggande indexet har en observation år 2 som överstiger inlösenbarriären. Den förfaller i förtid och utbetalar 2 kuponger à 7,5%, eftersom ingen kupong utbetalades vid observation år 1.

Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 115 000 SEK
Effektiv årsavkastning* 6,18 %

* Effektiv årsavkastning beräknas inklusive courtage på 2%.


Exempel 3

Placeringen har utvecklats svagt (-29 %) men stänger över riskbarriären på slutdagen:

Nominellt belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 100 000 SEK
Effektiv årsavkastning* -0,66 %

Exempel 4

Placeringen har utvecklats svagt (-35 %) och stänger under riskbarriären på slutdagen:

Nominellt Belopp 100 000 SEK
Totalt återbetalat belopp 65 000 SEK
Effektiv årsavkastning* -13,95 %
För- och nackdelar

Varför investera i Autocall Eurostoxx Banks?

 • Fördelar

  Fördelar

  Potentiell hög årlig avkastning i form av en Memory Kupong på indikativt 7,5 %. Kupongen kan även erhållas i en stillastående eller svagt negativ marknad. Kupongen fastställs senast den 2 maj 2018 och kommer lägst vara 6%.

  • Transparent exponering mot europeiska bolag i form av en väldiversifierad underliggande tillgång, jämfört med en enskild aktie.
  • Placeringen Autocall Eurostoxx Banks avses att noteras på Nasdaq Stockholm vilket möjliggör att produkten kan användas i ett ISK-/pensionsskal.
 • Nackdelar

  Nackdelar

  • Om den underliggande tillgången stänger under riskbarriären på slutdagen påverkar hela nedgången placeringen vilket kan innebära förlust av hela eller delar av det investerade beloppet.
  • Investeraren i placeringen har både risk mot den underliggande tillgången samt emittenten och kan i sämsta fall förlora hela det Investerade beloppet.
  • Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid.
Viktig information och risker
Börsregistrering
Börsnoteras på Nasdaq Stockholm

Danske Bank
Danske Bank i Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 50-tal bankkontor och sex regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök www.danskebank.se, www.twitter.com/danskebankse, www.facebook.com/danskebanksverige. 

Eventuella rekommendationer i denna presentation är inte så kallade investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av
dessa. Observera att en investering i en Autocall är förknippad med vissa risker. Läs mer på www.danskebank.se eller be din rådgivare om informationsmaterial.
Prospekt och villkor: Detta material utgör endast marknadsföring. Investerare uppmanas därför att, innan ett investeringsbeslut tas, ta del av Danske Banks grundprospektet, faktablad och de slutliga villkoren. De innehåller de fullständiga villkoren av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp som olika former av störningar avseende hela eller delar av den Underliggande Tillgången avseende Autocall Eurostoxx Banks. Det fullständiga prospektet finns tillgängligt på www.danskebank.se under Spara & Placera.


Andrahandsmarknad, likviditetsrisk och förtida avveckling: 
Autocall Eurostoxx Banks kan säljas under löptiden till rådande marknadspris eftersom Danske Bank under normala marknadsförhållanden ställer dagliga köpkurser. Autocall Eurostoxx Banks är dock främst avsedd att behållas till förfall. Om investerare väljer att sälja den aktuella produkten före den ordinarie återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara både högre eller lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Marknadspriset kan även vara lägre än det nominella beloppet. Courtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. 
 
Ju närmare emissionsdagen förtida avveckling sker desto högre är risken att värdet på Autocallen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under extrema marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Danske Bank kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen Investerade beloppet. Det förtida inlösenbeloppet kan även vara lägre än det nominella beloppet.

Placeringar är förenade med vissa risker. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Se Danske Banks prospekt Autocall Eurostoxx Banks. För mer riskinformation på www.danskebank.se under Spara & Placera.

En investering i en Autocall är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen. Den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. 
 
Danske Bank lämnar inte någon rådgivning eller rekommendation i något hänseende genom presentation eller prospektet. Investerare bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och legal karaktär. Dessutom bör investerare noggrant överväga investeringen mot bakgrund av egna förhållanden och informationen i erbjudandets fullständiga prospekt. Danske Bank tar inget ansvar för att Autocallen ska ge en positiv avkastning för investeraren. Riskbedömningen för denna Autocall måste investeraren ansvara för.

Kreditrisk: Emittenten (utgivaren) av Autocall Eurostoxx Banks är Danske Bank A/S. Vid köp av Autocall Eurostoxx Banks tar investeraren en kreditrisk på Danske Bank A/S. Danske Bank A/S Kreditbetyg är från Standard & Poor’s A, (22 mars 2018) (AAA representerar högsta möjliga kreditbetyg medan D är lägsta) och från Moody’s Investors Service A1, (22 mars 2018) (Aaa representerar högsta möjliga kreditbetyg medan C är lägsta). Såväl återbetalningsbeloppet som avkastningsmöjligheten är beroende av Danske Banks finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. 

Om Danske Bank skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den Underliggande Tillgången har utvecklats. Danske Banks kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. I händelse av att en resolutionsmyndighet bedömer att banken riskerar att bli insolvent eller inte kunna leva upp till förekommande kapitalkrav har dessa rätten att besluta om att emittentens respektive garantigivarens skulder ska skrivas ned. Detta kan resultera i att investerare förlorar hela eller delar av sin investering.
 
Exponeringsrisk: Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan totalavkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången bland annat på grund av att eventuella utdelningar inte inkluderas i avkastningen för placeringen samt beroende på placeringens specifika konstruktion. För ytterligare information och exempel, se sidorna 6 – 8 eller tala med din rådgivare. 

Konstruktionsrisk: Investering i Autocall Eurostoxx Banks kan inte generera någon avkastning utöver Memory Kupongen. Om den underliggande tillgången utvecklas starkt så tar investeraren inte del av den uppgången utöver kupongutbetalning. Om den underliggande tillgången stänger under riskbarriären på slutdagen så exponeras investeraren direkt mot den underliggande tillgången. 

Marknadsavbrott och särskilda händelser
Om marknadsavbrott eller andra särskilda händelser inträffar kan Danske Bank A/S behöva göra vissa ändringar i beräkningen eller byta ut den un­derliggande tillgången mot en annan. Danske Bank A/S får göra sådana ändringar i villkoren som Danske Bank A/S bedömer nödvändiga i samband med de särskilda händelser som anges i grundprospektet. Med marknadsavbrott och andra särskilda händelser menas bland annat att:
• Handeln med tillgången avbryts eller att det inte finns någon officiell kurs att tillgå.
• Tillgången (om det är en aktie) avnoteras, bolaget sätts i konkurs eller likvidation, genomför en aktiesplit, nyemission, återköp eller liknande.
• Det sker en lagändring eller att emittenten får ökade riskhanteringskostnader. Om Danske Bank A/S bedömer att det inte är ett rimligt alternativ att göra en ändring eller byta ut den underliggande tillgången får emittenten göra en förtida avslutande beräkning av avkastningen. Underliggande nomi­nellt belopp kan då vara såväl högre som lägre än det investerade beloppet.

Fullständiga villkor
Autocall Eurostoxx Banks emitteras under Danske Bank A/S prospekt för strukturerade placeringar (Structured Note programme June 2017, såsom förändrat genom prospekttillägg) och slutliga villkor för Autocall Eurostoxx Banks. Grundprospektet har godkänts av Central Bank of Ireland som har underrättat Finansinspektionen om att prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att ta del av det fullständiga prospektet samt det nya prospektet, faktablad och slutliga villkor.

Grundprospekt, faktablad och slutliga villkor kan erhållas på något av Danske Banks kontor i Sverige. Prospekten återfinns även via www.danskebank.se. Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna presentation innehåller de bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp såsom olika former av störningar avseende hela eller delar av den underliggande tillgången (t.ex. dröjsmål med fastställande av huruvida en Kredithändelse har inträffat, efterhandsjusteringar, senareläggningar, indexförändringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta hedgnings-arrangemang, införandet av nya skatteregler eller annan lagstiftning med inverkan på placeringen.

Denna presentation är ett marknadsföringsmaterial. Mottagare av presentationen rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med ovannämnda prospekt, faktablad och Slutliga Villkor samt med det material som i övrigt bedöms som nödvändigt i det enskilda fallet.

En investering i Autocall Eurostoxx Banks, kan medföra risk och investeraren bör före ett investeringsbeslut söka erforderlig rådgivning med utgångspunkt från sina individuella förhållanden av ekonomisk, skattemässig och juridisk karaktär.

Autocall Eurostoxx Banks får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet ifråga. Detta erbjudande riktar sig därför inte till personer vars deltagande kräver andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Förbehåll
Danske Bank förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet och/eller emissionen av Autocall Eurostoxx Banks i händelse av:

 • att det sammanlagda tecknade Nominella Beloppet understiger 20 miljoner kronor.
 • att någon omständighet inträffar som enligt Danske Bank bedömning kan äventyra emissionens genomförande. 
 • Vidare förbehåller sig Danske Bank rätten att ställa in Autocall Eurostoxx Banks om Kupongen inte kan fastställas till lägst 6 %. Uppgift om att Autocall Eurostoxx Banks helt eller delvis ställts in meddelas skriftligt snarast möjligt efter inställandet.

  SPIS – Branschkod och ordlista
  Danske Bank A/S är ansluten till SPIS (Strukturerade placeringar i Sverige) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringar. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet. Branschkod och tillhörande ordlista finns på www.strukturerade.se

  Disclaimer
  VIKTIG INFORMATION
  Detta dokument har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet.

  Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument.

  De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.

  Eventuella rekommendationer häri är inte s k investeringsanalyser och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av intressekonflikter och insiderfrågor och som förbjuder handel före rekommendationerna, om sådan handel är till nackdel för kunden eller annars i strid med gällande lagar och förordningar.

  Beroende på bland annat vilken kundkategori du tillhör enligt lagen om värdepappersmarknaden kommer vi, och är också enligt lag ålagda, när vi lämnar investeringsrådgivning till dig, eller gör placeringar inom ramen för ett diskretionär portföljförvaltningsuppdrag, att beakta den information som är nödvändig för att vi ska kunna lämna en lämplig personlig rekommendation eller göra en lämplig placering. Detta kan innefatta din erfarenhet och kunskap om finansiella instrument, din ekonomiska ställning och målet med investeringen. Enligt lagen om värdepappersmarknaden är vi också skyldiga att dokumentera vissa särskilda uppgifter som legat till grund för vår investeringsrådgivning eller diskretionära portföljförvaltning.

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som place­ras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.