Hur mår din tjänstepension?

Vi kollar och tipsar. Helt kostnadsfritt!

Som kund i banken vill vi ge dig chansen att stärka ditt pensionssparande. Helt kostnadsfritt. Och just tjänstepensionen kan du faktiskt påverka mer än du tror. I alla fall hos oss. Du väljer själv hur en del av avtalspensionen placeras. Det är en klar fördel eftersom den utgör en så stor del av din framtida pension, något många inte tänker på.

Vi har en av marknadens bästa pensionsförvaltare för tjänstepension – eller avtalspension som den kallas för dig som är anställd och omfattas av kollektivavtal. Med Danica Pension växer dina pengar i bördigaste jordmån tack vare bland annat:

  • låga avgifter och fri flytträtt
  • ett urval av marknadens bästa fonder i samarbete med oberoende part
  • ett hållbarhetsgranskat fondutbud (Ethix fund screening)

Som enda fondförsäkringsbolag uppfyller dessutom Danica Pension kraven på att bli valbara inom samtliga avtalspensionsområden. Det betyder att oavsett vilket kollektivavtal du har, kan du välja Danica.

Vill du göra lite extra för din pension?


  • Allmän pension och tjänstepension blir för de flesta ungefär 65 % av lönen. Vill du ha mer? Pensionsspara smart!
  • Håll pensionssparandet åtskilt från övrigt sparande, till exempel på ett nytt Investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.
  • Med en kapitalförsäkring kan du välja månadsvisa utbetalningar under en viss period, till exempel 10 år – en bra inkomstförstärkning! Dessutom kan du fritt välja förmånstagare (ISK tillfaller automatiskt dödsboet).

Några hundralappar i månaden nu blir många tusenlappar om några år.

 Så här växer ett långsiktigt sparande:

500 kr i månaden blir efter10 år
20 år
30 år
77 594 kr     
 204 251 kr     
410 995 kr     
1 000 kr i månaden blir efter10 år
20 år
30 år
 155 188 kr     
408 502 kr     
821 991 kr     
2 000 kr i månaden blir efter10 år
20 år
30 år
 310 375 kr     
 817 005 kr     
1 643 982 kr     
3 000 kr i månaden blir efter10 år
20 år
30 år
 465 563 kr     
 1 225 507 kr     
 2 465 972 kr     
I exemplen ovan har vi räknat med 5 % avkastning per år.