Reseförsäkring

Har du kontopaketet Danske Platinum, Danske Guld, eller Danske Silver för Ung eller Student – och betalar minst hälften av din resa med tillhörande kort eller konto – ingår en kompletterande reseförsäkring.

Reseförsäkring

Reseförsäkringen omfattar ett begränsat skydd vid avbeställning, försening av allmänt färdmedel och bagage, olycksfall, självriskskydd och allrisk.

Försäkringen gäller i högst 60 dagar om du betalat resan med Mastercard Guld och i högst 90 dagar om du betalat med Mastercard Platinum. När du betalar minst hälften av resan med ditt Danske Platinum eller Danske Guld konto eller med ditt Mastercard tillhörande dessa konton, ingår en kompletterande reseförsäkring. Reseförsäkringen ingår även för dig som har Danske Silver och som fyllt 18 år men ännu inte fyllt 28 år (Danske Ung) eller studerar (Danske Student) som fyllt 18 år men ännu inte fyllt 33 år.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd gäller om du måste avboka resan till följd av olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

Bagageförsening/försening av allmänt färdmedel

Gäller om ditt eller din familjs bagage inte lämnats ut efter ankomst till resmål utanför hemlandet och om flyg, båt, tåg eller buss blir försenat.

Allriskförsäkring

I försäkringen ingår en allriskförsäkring som gäller varor som ägs av dig och som är inköpta till 100 % med ditt kort tillhörande giltigt kontopaket. Varans inköpsvärde ska vara minst 1 000 kronor. För MasterCard Platinum är motsvarande lägsta inköpsvärde minst 2 000 kronor. Vissa varor som till exempel persondatorer och mobiltelefoner omfattas inte av försäkringen.

Olycksfall

Ersättning vid invaliditet till 20 % eller mer eller vid dödsfall till följd av olycksfall.

Självriskskydd

Självriskskydd gäller om en ersättningsbar skada inträffar i din permanenta bostad under utlandsvistelse eller vi vistelse i hyrd stuga eller lägenhet.

Vill du göra en försäkringsanmälan hittar du blanketter nedan. Passar blanketterna inte för ditt ärende så kan du lämna din anmälan på telefonnummer 0752-48 01 00. Hit kan du även ringa dygnet runt om du befinner dig utomlands och är i behov av akut hjälp.

Högsta ersättningsbelopp framgår av försäkringsvillkoren längst ner på denna sida.

Skada eller avbeställning

Anmälan via Moderna Försäkringar

Till anmälan
Till anmälan (en)

Pris och villkor
Content is loading