Lexly

Juridisk trygghet för dig och din familj.

Ta del av erbjudandet


Är du juridiskt trygg?

Vad är bra att veta när du blir sambo, ska gifta dig eller hjälpa dina barn med sitt första boende? Vad innebär arvsreglerna? Många frågor kan uppstå och med hjälp av Lexly kan du ta reda på hur du ska göra för att bli juridiskt trygg. 

Danske Banks samarbete med Lexly innebär fördelar för dig som är kund i banken. Lexly ger dig en kostnadsfri inledande familjejuridisk behovsanalys tillsammans med en jurist via telefon- eller videomöte och 20 % rabatt på samtliga avtal skrivna online eller med hjälp av jurist. Är du kund på Förmånsnivå 1 hos Danske Bank kan du kostnadsfritt skriva testamente, samboavtal och äktenskapsförord online via Lexly.

Vem ärver dig? Vem vill du ska ärva dig?

Dagens familjekonstellationer ser ofta väldigt olika ut med exempelvis bonusbarn och bonusföräldrar, vilket gör det svårt att ha koll på vem som faktiskt ärver dig. Här reder vi ut hur arvsreglerna fungerar och hur du själv kan påverka vem som ska få ditt arv.

Hur du själv kan påverka vem som ska få ditt arv

Våra jurister får ofta frågan hur man går tillväga om man inte vill följa arvsordningen och det finns faktiskt mycket som du själv kan bestämma, även om du inte kan skriva bort allt. Genom att skriva ett testamente kan du i många fall se till att de du önskar ska ärva dig också gör det.

Dina barn har alltid rätt till sin laglott, vilken utgör halva ditt arv. Är du exempelvis sambo med två barn kan du testamentera 50 procent av dina tillgångar till sambon och låta resterande 50 procent gå till barnen.

Är du sambo utan barn kan du välja att testamentera hela ditt arv till sambon i stället för att arvet ska tillfalla dina föräldrar och önskar du ge en del av ditt arv till en särskild organisation är det också möjligt, både i form av pengar och ägodelar.Vad hjälper ett testamente som ingen hittar?

Att förvara testamentet på en säker plats är viktigt, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs?

Endast giltigt i original
Ett testamente är endast giltigt i original och registreras inte någonstans, vilket ställer krav på hur testamentet förvaras. Den som skrivit testamentet ansvarar själv för att testamentet förvaras på ett säkert sätt och att de efterlevande kan hitta originalet vid dödsfall.

Säker förvaring av ditt testamente
För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar vi med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument. Testamentet hanteras efter regler och rutiner som strikt utformats med hänsyn till viktiga och prioriterade säkerhets-, sekretess- och integritetskrav. Allt för att du ska få en säker, neutral och oberoende förvaring av ditt testamente.

Automatisk bevakning
Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det överlämnas till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall. Oavsett om du skapat ditt testamente hos oss på Lexly eller inte, hjälper vi dig att få testamentet förvarat på ett tryggt och säkert sätt. För endast 1 995 kr får du en livslång förvaring och bevakning av ditt testamente.

Kan jag även förvara andra dokument?
Ja, du kan förvara alla typer av dokument och avtal. I priset ingår upp till tio dokument om totalt 40 sidor som du skickar in vid ett och samma tillfälle (exempelvis samboavtal, gåvobrev eller skuldebrev).

Glöm inte bevittning
Innan testamentet skickas in för förvaring måste det undertecknas av dig tillsammans med två vittnen. Du får inte vara släkt med vittnena och de får inte heller vara mottagare av arv och således nämnas i testamentet. De båda vittnena måste närvara samtidigt när du signerar ditt testamente, men de behöver inte känna till innehållet i testamentet.

Så här går det till

Hos Lexly skriver du avtal online eller tillsammans med jurist via telefon- eller videomöte.* Istället för att gå till en jurist som fakturerar per timma skriver du avtalen i lugn och ro när det passar dig, alltid till ett fast pris. Har du frågor eller funderingar finns juristerna på Lexly tillgängliga att hjälpa dig med bland annat testamente, samboavtal, äktenskapsförord, bodelningsavtal, bouppteckningar, arvsskiften och testamentesförvaring.

 *Lexly är en extern rådgivare skild från Danske Bank och Lexly ansvarar själva för den juridiska rådgivningen åt kunderna.

Ta del av erbjudandet

Du som är på
förmånsnivå 1 får alltid:

 

 • Kostnadsfri inledande juridisk behovsanalys tillsammans med jurist
 • Möjlighet att kostnadsfritt skriva samboavtal, äktenskapsförord och testamente online samt övriga online avtal till 20 % rabatt
 • Skriv avtal med jurist till 20 % rabatt

 

Läs mer om Förmånsnivå 1

Du som är på
förmånsnivå 2 eller 3 får alltid:

 

 • Kostnadsfri inledande juridisk behovsanalys tillsammans med jurist
 • Samtliga avtal online och med jurist till 20 % rabattLäs mer om Förmånsnivå 2

Vanliga frågor och svar

 • Vad är Lexly?

  Lexly är en modern juristbyrå där du på nätet eller via telefon kan få juridisk avtalshjälp. Lexly erbjuder ett webbverktyg som gör det möjligt för dig att själv skriva ett skräddarsytt avtal anpassat efter just din specifika situation. Du svarar på ett antal frågor och sedan genereras ett avtal som en PDF och skickas direkt till din e-post. Du kan även skriva ditt avtal tillsammans med en jurist via telefon eller via video. Lexly är en extern rådgivare skild från Danske Bank och Lexly ansvarar själva för den juridiska rådgivningen åt alla kunder.

 • Varför har Danske Bank ett samarbete med Lexly?

  Vi vet att många av våra kunder har frågor om sin familjejuridiska situation och för oss som bank är det viktigt att kunna hänvisa våra kunder till en aktör som kan erbjuda helhetslösningar vad gäller avtalsskrivning. Många av våra kunder är i situationer där det kan vara av vikt att se över sin juridiska trygghet. Det kan bland annat handla om när man flyttar ihop och bör skriva ett samboavtal eller när man gifter sig och bör tänka på ett äktenskapsförord.

 • Hur ser erbjudandet ut?

  Samtliga kunder inom förmånsnivå 1 -3 erbjuds kostnadsfri inledande behovsanalys tillsammans med jurist samt 20% rabatt på samtliga avtal, både online och skrivna tillsammans med jurist. Exklusivt för våra kunder i förmånsnivå 1 är dessutom möjligheten att kostnadsfritt teckna samboavtal, äktenskapsförord och testamente online.

 • Hur ska jag göra för att ta del av erbjudandet?

  Du kan själva boka in rådgivning samt ta del av de avtal som Lexly erbjuder via lexly.se/danskebank. Vid kontakt med Danske Banks rådgivare kan du också lämna dina uppgifter och så ser rådgivaren till att du blir kontaktad av Lexly.