Erbjudande för dig som är medlem i ett Saco-förbund

Erbjudande för dig som är medlem i ett Saco-förbund


  • Bolån från 1,34 %
  • Bil- och båtlån med en ränta på för närvarande 1,91 %
  • Ett av marknadens vassaste kontopaket med unik medlemsrabatt

Välj förbund nedan för att se ditt erbjudande


Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna

DIK Fysioterapeuterna

Naturvetarna Jusek

Officersförbundet Reservofficerarna

Sveriges Arbetsterapeuter SRAT

Sveriges Psykologförbund Sveriges Veterinärförbund

SULF Sveriges Farmaceuter

Sveriges ingenjörer Sveriges läkarförbund

Sveriges skolledarförbund Lärarnas riksförbund

Sveriges tandläkarförbund Kyrkans Akademikerförbund

Sveriges Arkitekter Saco-förbundet Trafik & Järnväg

Sjöbefälsföreningen SACO Sveriges Akademiker