Föreläsning Amelia Adamo 

Amelia Adamo är utan tvekan en av landets mest namnkunniga och mest framgångsrika personer inom den publicistiska världen.  Hon har blivit känd hos det svenska folket för de tre tidningar hon startat, Amelia, Tara och M-Magasin. Amelia föddes i Rom och gick så småningom i klosterskola och tog senare en fil. kand. i journalistik innan hon blev reporter på Svensk Damtiding i mitten av 1970-talet.
Vid 48 års ålder, 1995 startade hon Amelia och samma år blev hon publicistisk chef och vice VD för Bonniers veckotidningar.

Nu kan du ta del av den här exklusiva föreläsningen med Amelia Adamo där hon frikostigt delar med sig av sin långa karriär som ledare och journalist. På ett inspirerande sätt berättar hon om sina med- och motgångar och motiverar till att ta chansen, sikta högre och inte nöja sig. Föreläsningen är ca 30 min och helt kostnadsfri. 

Danske Bank vill se dig lyckas med dina drömmar och vara med dig hela vägen. 
Mycket nöje! 
Ta del av föreläsningen i spelaren här intill fram till den 8/2.


VIKTIG INFORMATION
Detta marknadsföringsmaterial har tagits fram av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (banken) som står under tillsyn av den svenska Finansinspektionen och det danska Finanstilsynet. Detta marknadsföringsmaterial har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Även om  skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är osant eller missvisande, så lämnas inga garantier om riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument. Den information som lämnas i detta marknadsföringsmaterial utgör inte investeringsrådgivning eller diskretionär portföljförvaltning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument. Informationen i detta marknadsföringsmaterial utgör inte en s k investeringsanalys och har därför inte utformats enligt kraven i de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende eller förbjuda handel före spridningen av dessa. Oavsett ovanstående är banken och dess medarbetare skyldiga att följa gällande regler för hantering av intressekonflikter och insiderfrågor.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.