Inlösen av utländska checkar

Vi vill göra er uppmärksamma på det följebrev som ska skickas tillsammans med utländska checkar för inlösen samt ändrad adress.

Checkarna skickas till:

Danske Bank, 3991 Cheques Department, J. Rutkausko str. 6, LT-05132 Vilnius, Lithuania

Adress hittar ni även i följebrevet.