Inställd fakturering

På måndag den 10e sker normalt sett faktureringen för era banktjänster för föregående kvartal.

Dock, på grund av att det upptäckts ett fel i faktureringen för kvartal 2, väljer vi att vänta med faktureringen till dess att vi med säkerhet vet att samtliga poster är 100% riktiga. Detta för att inte riskera att det blir något felaktigt i fakturan. För att inte skapa mer arbete för er än nödvändigt så är rekommendationen att vi fakturerar kvartal 2 i samband med att vi fakturerar även kvartal 3. Det innebär för er att det blir två fakturor i oktober; en för kvartal 2 och en för kvartal 3.

Vi är medvetna om att ni kan behöva det prognostiserade beloppet för kvartal 2 till er bokföring och för er som önskar veta är ni välkomna att höra av er till VIP. De har direkt tillgång till det aktuella beloppet. Du når enklast VIP teamet via mail: vipteam.svenskastaten@danskebank.se eller via telefon på 0752-48 38 00 (tonval 1).

Vi hoppas att detta inte åsamkar er allt för mycket besvär, och önskar er en trevlig sommar!

Vänliga hälsningar,
Danske Bank