Den planerade Business Online utbildningen 2018-02-21 ställs in på grund av att inga anmälningar har tagits emot till detta tillfälle.

Vi önskar er välkomna på utbildningar inom de två områdena ”Business Online” och ”Utlandsbetalningar” som kommer att hållas i februari/mars.

Målet med utbildningarna är att de ska underlätta det dagliga arbetet och ge information kring aktuella frågor.

För de myndigheter som inte är placerade i Stockholm kommer det inom kort även gå att anmäla sig till utbildningar via videolänk.
Anmäl dig här nedan. Välkomna!

Anmäl dig!

Business Online     Utlandsbetalning