Rådgivning finansiella risker

Strategisk rådgivning inom finansiella risker med fokus på risker kring valutor, räntor och råvaror

Client Advisory teamet erbjuder skräddarsydd rådgivning inom finansiella risker på en strategisk och lätt implementerbar nivå med fokus på valuta- ränte- och råvarurisker. Vi kartlägger er verksamhets finansiella risker och illustrerar på ett enkelt och holistiskt sätt hur de kan påverka er affär samt långsiktiga finansiella mål.

Genom att kombinera analys och matematiska modeller med djup kompetens av finansiella marknader kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar för att hantera finansiell risk. Våra analyser är enkla att förstå och efterföljande lösningar är enkla att implementera i er dagliga verksamhet, med målet att ni kan göra de rätta finansiella besluten för att understöda era långsiktiga strategiska och finansiella mål.

Vårt team består av 30 erfarna analytiker i Norden som inkluderar både matematiker och ekonomer samt experter med djup förståelse kring riskhantering, kartläggning av risk och användningen av finansiella instrument för strategiska affärsändamål.


Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.