Händelser och datum att hålla koll på 2020 för ditt företags bokföring

Få koll på bokföringen med Wrebit
Under 2020 finns det tillfälliga regler om skattefrihet för gåvor upp till 1 000 kronor och fri parkering till anställda.

 

Extra gåva under 2020

Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 2020.

Om gåvan är värd mer än 1 000 kronor så beskattas den del som överstiger 1 000 kronor. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

 

Parkering

Riksdagen har beslutat om tillfällig skattefrihet för anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten började gälla 1 juni, men gäller retroaktivt från och med 1 april 2020 och till och med 31 december 2020 för alla yrkesgrupper i hela landet.


Julgåva

Du får köpa julklappar till anställda för max 450 kr person (inklusive moms) och det är då avdragsgillt för dig och skattefritt för den anställde. Du bokför julgåvan på kontot för övriga personalkostnader (7690) eller personalrepresentation, avdragsgill (konto 7631) och ingående moms. Om gåvan överstiger 450 kr är hela beloppet skattepliktigt för den anställde. Julgåvor till kunder är bara avdragsgillt om det är reklamgåvor av mindre värde, max 300 kr exklusive moms. Om du har enskild firma får du ge julgåvor till anställda, men inte till dig själv. Har du aktiebolag räknas du som anställd och det är därmed ok att ge julgåva till dig själv.  

Moms

Om du har månadsvis momsredovisning skall momsen för december redovisas (och eventuellt betalas) senast den 12/2. Om du har årsvis moms och har handlat med EU är det deadline den 26/2. För årsvis moms utan EU-handel är det redovisning först den 12/5. Du kan givetvis rapportera momsen innan dess. Vid kvartalsvis momsredovisning, dvs. oktober-december gäller den 12/2. 

Bokföring vid årsskifte

Tänk på att bokföra alla händelser per den siste december för att kunna stänga året (vid kalenderår som räkenskapsår). Det är också viktigt att alla kundfakturor är skickade till kund (innan 1/1), för att sedan bokföra dessa som kundfordringar för att få med omsättningen på rätt år. Har du kontantmetoden görs denna bokföring enbart i samband med bokslutsmånaden/årsskiftet. Det samma gäller leverantörsfakturor, de fakturor som du mottagit i december men betalat i januari, ska bokföras som leverantörsskulder i december. Tänk hela tiden på rätt underlag till rätt år. 
Kundfordringar bokförs på konto 1510, motkonton är utgående moms och försäljning (precis som vanligt). Leverantörsskulder bokförs på konto 2440, motkonton är ingående moms och kostnadskonto. Viktigt att detta kommer med i årets sista momsrapport. 

Bokföra årets skatt och årets resultat 

När alla händelser till ett räkenskapsår är bokfört är det dags att bokföra årets resultat. I enskilda firmor bokförs inte skatten, men viktigt att tänka på är att det är resultatet (intäkter – kostnader) som du blir beskattad för (oavsett hur mycket du tagit ut/satt in i firman). Den enskilda firmans siffror redovisas i en så kallad NE-bilaga till din privata deklaration (deadline 4/5).

Gäller det istället aktiebolag ska årsredovisningen för decemberbokslut vara inskickad till Bolagsverket senast den 2/8 och aktiebolagsdeklarationen ska vara inlämnad till Skatteverket senast den 1/7 eller 2/8 (vid användning av e-tjänsten).

Årets resultat bokförs på konto 8999, i debet om det är vinst och i kredit vid förlust. Motkontot är ett balanskonto, vanligtvis konto 2019, som bokförs i kredit vid vinst och debet vid förlust.

Årets skatt (i aktiebolag) bokförs på konto 8910 i debet och konto 2510 i kredit. Vid minusresultat blir det ingen skatt, därav sker ingen bokslutsverifikation gällande skatten.


Spar tid och få koll på bokföringen med gratisappen Wrebit

Läs mer om Wrebit

mobiler

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.